மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழு, திருவண்ணாமலை.

LOCAL LIBRARY AUTHORITY, TIRUVANNAMALAI.
 • A-
 • A
 • A+
 • 02:02:00 PM I 27 May,2024
Thirukkural

படைச்செருக்கு

உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும் சீர்குன்றல் இலர்.

-திருவள்ளுவர்

விளக்கம்:

போர்வந்தால் உயிரின் பொருட்டு அஞ்சாமல் போர் செய்யத் துணியும் வீரர், அரசன் சினந்தாலும் தம்முடைய சிறப்புக் குன்றாதவர் ஆவர்.போர் வந்தால் தம் உயிர்க்கு அஞ்சாது செல்லும் வீரர், அப்போரை வேண்டா என்று அரசு சினந்து தடுத்தாலும், தம் வீரத்தில் குறைய மாட்டார்.
News & Events
 • World book day 24.04.2019

  Event Date : 2019-04-23

  Events World book day 24.04.2019

   

   

  WORLD BOOK DAY 2019 was celebrated in Tiruvannamalai District Central library on 23.4.2019. Book Exhibition was inaugurated by District Library Officer Mrs.R.Kohil... Read More

 • FREE VOCATIONAL TRAINING CLASSES INAUGURATION

  Event Date : 2019-02-14

  News FREE VOCATIONAL TRAINING CLASSES INAUGURATION

  Free Six Months TAILORING classes for Poor Women, Free Ac-Fridge-Washing Machine Mechanism, Free Computer Hardware Mechanism, Free Cell Phone mechanism Classes for young jobseekers Inauguration Fun... Read More

 • MGR Century Festival

  Event Date : 2018-09-28

  Events MGR Century Festival

   Tiruvannamalai district collector's office meeting held a consultation meeting of former Chief Minister Bharat Ratna revolutionary Dr. MGR at the centenary ceremony.

  Read More

Most Viewed Books

Thernthetutha Sirukathakal
Karisal Kaattuku Katuthasi
Ayirathil Iruvar
Bharathiyar Kavithaikal
Thirukural
OBJECTIVES
 • Improvement of the habit of juvenile offspring to children and strengthening them.

 • Exposure to self-help and early education for all parties.
 • Increase creativeness for the purpose of accelerating personal efficiency.
 • Increase Imagination and creativity among childeren and youth.
 • Create awareness of traditional and art activities, Encourage scientific discoveries and new findings.
 • Supporting the development of conducting arts.

New Arrivals

Here you can find the newly arrived books for your reference.

karisal kaattuku Katuthasi

karisal kaattuku Katuthasi

Author : k.Rajanarayanan

Published On : 2017-02-08

Thernthetutha Sirukathakal

Thernthetutha Sirukathakal

Author : sujatha

Published On : 2010-02-08

Bharathiyar Kavithaikal

Bharathiyar Kavithaikal

Author : Bharathiyar

Published On : 2007-05-03

Thirukural

Thirukural

Author : Thiruvalluvar

Published On : 2009-02-08

ayirathil iruvar

ayirathil iruvar

Author : sujatha

Published On : 2007-02-08

Saying of the day

Library is not a Luxury but one of the Necessities of Life . ”

Request For Book